En
Sunday, 05 October 2014 11:42

بررسی وضعیت استاندارد تأسیسات تهویه مطبوع بيمارستاني در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

بررسی وضعیت استاندارد تأسیسات تهویه مطبوع بيمارستاني در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها

 

چکيده:

تاسیسات بیمارستان ویژگی هایی دارد که آن را از ساختمان های مسکونی متمایز می سازد. در این تاسیسات مسائلی چون ایجاد فشارهای مثبت، منفی و صفر در فضاهای تمیز و کثیف بیمارستانی، نحوه گردش هوا بین بخش ها، کیفیت فیلترها، آزمایش های مربوط به کیفیت و کمیت انتقال میکروب ها از طریق تاسیسات تهویه مطبوع و نظایر آن مطرح می باشد که در طراحی استاندارد ملحوظ می گردد ولی آن چه این مخارج را کمرنگ می سازد درست نگهداری نکردن این تاسیسات می باشد. بنابراین برنامه ریزی دقیق در این خصوص می تواند علاوه بر افزایش عمر مفید دستگاهها، با تضمین عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع بیمارستان نقش عمده ای در کنترل عفونت های بیمارستانی ایفا نماید.

مواد و روش ها:

در اين تحقيق به منظور افزایش کیفیت نگهداری تاسیسات بیمارستان وظایف مشخص و استانداردی برای گروههای مختلف مرتبط با این تاسیسات شامل: مهندس طراح، تولید کننده دستگاهها، نصاب و بهره بردار تعریف گردیده و تدابیری اندیشیده شده تا عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع بیمارستان تضمین گردد.

یافته ها:

موارد مهمی که بايد در مدیریت نگهداشت تاسیسات بیمارستانی در نظرگرفته شوند، عبارتند از:

-         شناسایی تجهیزات و دستگاهها و دسته بندی آنها بر اساس اهمیت وجودی در سیستم.

-         تعیین روش یا روشهای استاندارد نگهداری سیستم ها.

-         تعیین شرح وظایف افراد برای چگونگی نگهداری سیستم ها.

-         تعیین افراد مجرب وکارآزموده متناسب باشرح وظایف تعریف شده.

-         ارائه جدول بازرسی و کنترل و پایش مداوم عملکرد سیستم ها.

بحث و نتیجه گیری:

به منظور تضمین عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع بیمارستان و ایفای نقش آن در کنترل عفونت های بیمارستانی، مدیریت نگهداشت تاسیسات بيمارستاني بایستی مبتنی بر مبانی علمی مدرن باشد.

کلمات کلیدی: تاسیسات بيمارستاني، کنترل عفونت، مدیریت نگهداشت

Read 4195637 times Last modified on Wednesday, 15 October 2014 08:12

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید