En

تازه های دنیای پزشکی

فعالیت های بهبد فراز جم

نیاز به همگامی با جامعه جهانی در راستای حفظ و بهبود دانش استریلیزاسیون، ما را بر آن داشت با تاسیس جم استریل در سال1388در قالب موسسه تحقیقاتی و مشاوره، قدم اول را استوار برداریم. با صلاحدید موسس و با تکیه بر تجارب گذشته، با تغییر نام به موسسه بهبد فراز جم، عضویت خویش را در انجمن جهانی تجهیزات استریل بیمارستانی(WFHSS)تداوم بخشیدیم.

عقیده ما رجحان بهداشت بر درمان و رسالت ما حفظ و ارتقاء سلامت انسان، به عنوان محور توسعه، با راهبرد افزایش بینش جامعه درمانی و آحاد جامعه است. بنابراین جهت فعالیت های ما، آموزش در قالب برگزاری کارگاه ها، کلاس ها و سمینار ها با همکاری دانشگاه ها و مراکز درمانی کشور در حوزه های پزشکی و دندانپزشکی و نیز ارتباط دوسویه با کارکنان فعال در بخش های استریل مرکزی بیمارستان ها(CSR/CSSD)می باشد.

در این راه خود را بی نیاز از راهنمایی و حمایت نمی دانیم و از هر پیشنهادی که یاری رسان ما در جهت رسالتمان باشد، استقبال خواهیم نمود.

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید