En
Sunday, 05 October 2014 11:43

راهکارهای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در حوزه کنترل عفونت و بهداشت محیط بیمارستان ها

Written by 
Rate this item
(0 votes)

راهکارهای اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در حوزه کنترل عفونت و بهداشت محیط بیمارستان ها          

چکیده :

دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای عمل به مأموریت اصلی خود که اعمال نظارت و کنترل جهت اطمینان از ارائة خدمات مراقبتی کیفی، ایمن ومبتنی بر شواهد علمی روز است، ضمن سیاستگذاری در راستای اهداف عالیه نظام سلامت مدل اعتباربخشی را به جای ارزشیابی مراکز درمانی کشور جایگزین نموده است .

با توجه به اهمیت اجرای استاندارهای اعتبار بخشی در حیطه کنترل عفونت ، بهداشت محیط ، لنژری،مدیریت دفع پسماند برنامه ریزی صحیح و اصولی گامی مؤثر در راستای اجرای استانداردهای مذکور تلقی می گردد.

لذا در این مقاله سعی بر آن است در خصوص موارد ذیل راهکارهای مناسب اجرایی ارائه گردد:

تدوین خط مشی ها با موضوعات: مراقبت از بیماران در مقابل عفونت های بیمارستانی ،مراقبت از پرسنل در مقابل عفونت های بیمارستانی ،آموزش مهارتي پرسنل، رعایت بهداشت دست ها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت

پیشگیری و کنترل بروز و شیوع عفونت بیمارستانی ، نظارت بر دفع پسماندها، پیشگیری از عفونتهای منتقله از راه خون در میان کارکنان بیمارستان،

مدیریت بیمارانی که دچار نقص ایمنی هستند،پیشگیری از عفونت محل جراحی ،نظارت بر ریختن مایعات خطرناک

استفادة صحیح از وسایل حفاظت فردی ،خط مشی ایزولاسیون، شامل اداره و گزارش بیمارانی با بیماری های واگیر احتمالی ،پیشگیری از عفونت مجاری تنفسی ایجاد شده ازطریق انتوباسیون، حمایت تنفسی با ونتیلاتور یا تراکئوستومی،اقدامات درمانی و اسکوپی های مربوط به بیمار(مانند كاتتريزاسيون وريد مركزي و کاتترهای ادراری)

نظافت و پاکسازی بیمارستان ، نظارت بر به کارگیری ضدعفونی کننده ها و گندزداها ،تهیة کشت و دورة انجام آن در قالب نظام مراقبت و مصوبات كميتة كنترل عفونت بيمارستان ،رعایت نظام مراقبت عفونتهاي بيمارستاني،جمع آوري، تجزيه و تحليل داد ه ها، ارائة پسخوراند، طراحي مداخلات و اجراي آنها در قالب برنامه ها و طرحهاي عملياتي زما نبندي شده ،برنامه فعال بیمارستان برای کاهش خطر عفونت های بیمارستانی ،

برنامه ریزی انجام یک ممیزی مستند سالیانه کنترل عفونت ، پیش بینی امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای تأمین ایمنی بیمار و کارکنان.نظافت و گندزدايي تجهیزات شامل تجهیزات مراقبت از بیمار

نحوه استفاده از مواد شیمیایی و گندزداها ،ایمنی کارکنان ،ایمنی بیمار، سيستم جمع آوري، دفع، کنترل کیفی و دفع نهایی فاضلاب مطابق با قوانین مقررات و ضوابط موجود،تأمين آب سالم و بهداشتی بیمارستان،کنترل حشرات و جانوران موذی ،فرآيند عدم استفادة مجدد از اقلام یک بار مصرف،

مستندات پايش و ارزيابي روش بي خطرسازی پسماند ، جداسازی و تفکیک پسماندها ،انتقال و خروج پسماندها از بیمارستان ،جمع آوري و بی خطرسازی پسماندهای تیز و برنده

آموزش علمی و عملی اصول بهداشت محیط به کارکنان با نگاه ویژه به موضوع دفع پسماند

. موازین تفکیک در مبدأ به طور دقیق برای پسماندهای عادی، عفونی، تیز، برنده و شیمیایی

تهیه لیست از انواع و محل مواد خطرناک و مواد زائد. كدبندي رنگی پسماندهای تفکیک شده ، برچسب گذاری کلیه پسماندها و ....

کلمات کلیدی: استانداردهای اعتباربخشی، کنترل عفونت ، بهداشت محیط، پسماندها

Read 1616898 times Last modified on Wednesday, 15 October 2014 08:13

تازه های دنیای پزشکی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید